Steun ons

Dank- en gebedspunten

Oproep voor de gebedsgroep
Rik en Machteld hebben uw gebed nodig voor hun zendingswerk in Kosovo. Het is belangrijk dat er bidders zijn die een muur van gebed vormen rondom Rik en Machteld. We weten dat er kracht uitgaat van gezamenlijk gebed!
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16).

Wilt u voor hen bidden, meldt u zich dan aan voor de gebedsgroep!
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar Opens window for sending emailgebedlubbersinkosovonl.
U ontvangt dan elke maand gebedspunten die door Rik en Machteld worden aangedragen.

Dank- en gebedspunten voor maart 2019:

1.Bid voor de kinderen en de tieners die naar het missionaire kinder- en jeugdwerk komen. Hun betrokkenheid tijdens het programma en tijdens de Bijbelverhalen en de gesprekken hierover zijn hartverwarmend. Bid ook voor het werk van de zondagschool. Dit stuk werk hoopt Machteld de komende periode over te dragen op een lokaal iemand die de coördinatie en organisatie op zich zal nemen

2. Bid voor het vrouwenwerk dat Machteld doet. Bid dat Machteld Gods liefde uitstraalt in de contacten met deze vrouwen. Bid dat zij zich in Hem geborgen weten. Bid dat vrouwen zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn, en niet om wat ze doen of hoe ze eruit zien.

 

3. We proberen de pastorale zorg op te zetten. Dit is iets dat in de cultuur van Kosovo verder niet of nauwelijks gebeurd. Bid voor de huisbezoeken die we afleggen bij broeders en zusters uit de kerk, maar ook bij andere mensen. Bid dat de betrokkenheid op de ander tot zegen zal zijn.

 

4. Dank voor de twee Nederlandse groepen die in februari zijn geweest. Bid ook voor de voorbereidingen van een Engelse groep die met Pasen hoopt te komen. Wat is het fijn om met hulp van deze groep het Paasevangelie met kinderen, jongeren en ouderen te delen.

 

5. Dank voor het nieuwe onderkomen van een gezin uit het Romadorp. Met hulp van jullie hebben we een project kunnen realiseren waardoor er een klein, maar solide huisje staat. Bid voor dit gezin en voor de goede afronding van dit project.

 

6. Bid voor het kerkteam waar we deel van uitmaken. Voor de voorgangers en de diakenen. Deze zomer zullen wij terug verhuizen naar Nederland en we hebben er alle vertrouwen in dat het kerkteam het mooie werk blijft voortzetten. Bid voor een goede overdracht en afronding van onze werkzaamheden in Kosovo.

 

7. Bid ook voor de geitenboerderij. Bid dat door de geitenboerderij de kerk geholpen kan worden minder afhankelijk te zijn van buitenlandse geldstromen. Bid ook dat met dit project mensen geholpen kunnen worden d.m.v. werk, melk- en vleesproducten, financiën e.d. zodat door dit bedrijf heen God de eer zal ontvangen in en rond Peja.

 

8. Deze zomer hopen we terug te verhuizen naar Nederland. De komende maanden zullen in het teken staan van overdracht, inpakken en afscheid nemen. Dit zal praktisch veel van ons vragen, maar ook emotioneel veel met ons doen. We hebben in de afgelopen jaren ons hart hier verloren, waardoor het afscheid ons ook moeilijk valt. Tegelijk zien we er naar uit om in Nederland ons leven weer op te pakken. Al vragen we ook hiervoor jullie gebed. Het zal niet makkelijk zijn om na ruim zes jaar definitief terug te keren. Bid voor de komende periode van transitie. Ook oriënteren we ons op mogelijk werk. Bid hiervoor. We zijn dankbaar dat we een tijdelijk huis hebben gevonden

 

Hartelijk bedankt voor uw steun door middel van het gebed!