Steun ons

Dank- en gebedspunten

Oproep voor de gebedsgroep
Rik en Machteld hebben uw gebed nodig voor hun zendingswerk in Kosovo. Het is belangrijk dat er bidders zijn die een muur van gebed vormen rondom Rik en Machteld. We weten dat er kracht uitgaat van gezamenlijk gebed!
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16). 

Wilt u voor hen bidden, meldt u zich dan aan voor de gebedsgroep!
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar Opens window for sending emailgebedlubbersinkosovonl.
U ontvangt dan elke maand gebedspunten die door Rik en Machteld worden aangedragen.


Dank- en gebedspunten voor juni 2019:

1.Bid voor het kerkteam waar we deel van uitmaken. Voor de voorgangers en de diakenen. Deze maand zullen wij terug verhuizen naar Nederland en we hebben er alle vertrouwen in dat het kerkteam het mooie werk blijft voortzetten. Bid voor onze gemeente, die ons gezin echt zal missen tijdens de wekelijks activiteiten.

 

2. Begin mei is Tiebe opgedragen in de gemeente van Peja. Begin oktober zal hij gedoopt worden in de Zenderkerk. Dank voor een prachtige opdraagdienst en bid voor een mooie doopdienst. Dank voor Gods trouwe zorg voor onze kinderen, juist nu er veel verandert voor hen.

 

3. Deze maand hopen we terug te verhuizen naar Nederland. Dit zal praktisch veel van ons vragen, maar ook emotioneel veel met ons doen. We hebben in de afgelopen jaren ons hart hier verloren, waardoor het afscheid ons ook moeilijk valt. Tegelijk zien we er naar uit om in Nederland ons leven weer op te pakken. Al vragen we ook hiervoor jullie gebed. Het zal niet makkelijk zijn om na ruim zes jaar definitief terug te keren. Bid voor de komende periode van transitie.

4. Zondag 16 juni zullen we de afscheidsdienst hebben, waarbij ook buren en vrienden zijn uitgenodigd. We hopen dat zij niet alleen voor de afscheidsreceptie zullen komen, maar ook bij de dienst aanwezig zullen zijn om opnieuw te horen over de trouw van onze God. Op deze manier kunnen we iedereen die ons lief is in Kosovo en alle werkzaamheden weer teruggeven in de handen van onze hemelse Vader.

5. Eind juni, voordat we naar Nederland zullen vliegen, hebben we een retraite met de GZB. We kijken er naar uit om ook met onze GZB-collega’s tijd met elkaar en met God door te brengen. Bid voor een gezegende periode, ook als we net het afscheid achter de rug hebben in Kosovo.

6. Bid voor onze buurt en de scholen van de kinderen. Er zullen de nodige emoties zijn rondom ons vertrek. Willen jullie bidden voor alle liefde en hoop die we uitgestraald hebben de afgelopen jaren? Willen jullie vooral ook voor onze kinderen bidden? Zij nemen afscheid van hun thuis in Peja, hun (school)vriendjes en vriendinnetjes, hun vertrouwde omgeving.

7. In Nederland zullen er genoeg momenten zijn waarop we over ons werk en leven in Kosovo zullen vertellen. We zullen ook presentaties geven, de details hierover komen op onze site te staan. Bid voor goede presentaties en dat we het op deze manier kunnen afsluiten en kunnen ‘teruggeven aan God’.

 

 

 

 

 

 

Zes jaar geleden zijn we uitgezonden met de onderstaande tekst. Graag willen we deze dank- en gebedspunten ermee afsluiten om zo hoopvol de toekomst tegemoet gaan. ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.’ (Romeinen 15 vers 13)

Hartelijk bedankt voor uw steun door middel van het gebed!