Steun ons

Dank- en gebedspunten

Oproep voor de gebedsgroep
Rik en Machteld hebben uw gebed nodig voor hun zendingswerk in Kosovo. Het is belangrijk dat er bidders zijn die een muur van gebed vormen rondom Rik en Machteld. We weten dat er kracht uitgaat van gezamenlijk gebed!
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16).


Wilt u voor hen bidden, meldt u zich dan aan voor de gebedsgroep!
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar Opens window for sending emailgebedlubbersinkosovonl.
U ontvangt dan elke maand gebedspunten die door Rik en Machteld worden aangedragen
.

Dank- en gebedspunten voor november:

Wilt u danken voor het nieuwe leven wat God gaf en de voorspoedige geboorte van Tiebe. Wilt u ook blijven bidden voor het gezin in de kraamtijd als de afstand naar familie en vrienden in Nederland ook gevoeld zal worden. 

1. Dank voor de start van Jitse op de kleuterschool. Hij moest er een tijdje op wachten en ze zijn nog steeds bezig met de werkzaamheden op de school waar hij eerst was ingeschreven. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere kleuterschool. Dit ging niet vanzelf, maar is gelukt! Jitse heeft het naar zijn zin en daar zijn we dankbaar voor.

2.  Bid voor de kinder- en jeugdactiviteiten op vrijdag. Door het zwangerschapsverlof van Machteld moesten we op zoek naar nieuwe leiding. We zijn blij dat we een enthousiast iemand hebben gevonden. Blijf bidden voor goede en gezellige avonden, en dat de kinderen trouw zullen komen naar de activiteiten.

3. Bid voor de zondagsschool. Ook hiervoor zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leiding i.v.m. het zwangerschapsverlof van Machteld. Bid voor een fijne betrokkenheid van zowel de kinderen als de leiding. Momenteel komt er wekelijks best een grote groep, daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd vraagt dit behoorlijk wat energie van de leiding.

4. Bid voor het ECM team in Kosovo, Albanië en Bulgarije. Recent is een veldleider teruggekeerd naar Nieuw Zeeland in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bid voor de nieuwe veldleider, de Field Council (FC) waar Rik ook deel van uitmaakt. Bid voor wijsheid als de FC nadenkt over beleid en ontwikkelingen van het zendingswerk op de Balkan. 

5. Dank voor de komst van een groep uit Engeland afgelopen maand. Dank voor mooie kansen om het Evangelie te delen in woorden en daden. Bid voor de jongeren en volwassenen die in Kosovo zijn geweest, als deze ervaring zeker indruk op hen gemaakt zal hebben.

6. Dank voor een 'bijbelstudie- reeks' van drie dagen met de gemeenteleden. We hopen dat ze meer uit de Bijbel geleerd hebben en hun geloof verdiept is door deze ontmoetingen. 

 

7. Bid voor de voorbereidingen voor Kerst. We organiseren voor de kinderen en de jeugd een speciale avond. Ook zullen we met christenen vanuit heel Kosovo een gezamenlijke kerstdienst hebben. We hopen dat we het Licht, dat door de geboorte van Jezus in deze wereld is gekomen, mogen uitstralen. Bid voor de voorbereidingen van deze speciale activiteiten.

8. Bid voor de mensen uit Kosovo die zich voorbereiden op de winter door hout te kopen. Helaas zijn er in de kerk ook mensen die hier echt geen geld voor hebben. Dank voor de mogelijkheid om hen te helpen met de aanschaf van hout. Ook wij als kerk, met hulp van GZB/ECM, proberen in dit aspect er voor behoeftigen te zijn.

 

Hartelijk bedankt voor uw steun door middel van het gebed!