Steun ons

Dank- en gebedspunten

Oproep voor de gebedsgroep
Rik en Machteld hebben uw gebed nodig voor hun zendingswerk in Kosovo. Het is belangrijk dat er bidders zijn die een muur van gebed vormen rondom Rik en Machteld. We weten dat er kracht uitgaat van gezamenlijk gebed!
“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16). 

Wilt u voor hen bidden, meldt u zich dan aan voor de gebedsgroep!
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar Opens window for sending emailgebedlubbersinkosovonl.
U ontvangt dan elke maand gebedspunten die door Rik en Machteld worden aangedragen.


Dank- en gebedspunten voor mei 2019:

1. Bid voor het kerkteam waar we deel van uitmaken. Voor de voorgangers en de diakenen. Bid voor onze pastor die na een periode in Amerika zal terugkomen naar Peja. Deze zomer zullen wij terug verhuizen naar Nederland en we hebben er alle vertrouwen in dat het kerkteam het mooie werk blijft voortzetten. Bid voor een goede overdracht en afronding van onze werkzaamheden in Kosovo.

2. Begin mei wordt Tiebe opgedragen in de gemeente van Peja. Binnen de context waar wij werkzaam zijn kent de christelijke gemeente alleen de geloofsdoop. Concreet betekent dit dat de kinderdoop hier ter plaatse niet toegepast wordt. Het is gebruikelijk om kinderen op te dragen. Om deze reden wordt Tiebe opgedragen, ook om dichtbij de mensen/ overtuigingen uit de gemeente in Peja te blijven. Na onze verhuizing naar Nederland zal hij gedoopt worden in de Zenderkerk. Bid voor een mooie dienst en dat er veel mensen uit de kerk en buurt zullen komen.

 


3. Dank voor de schitterende Paasdienst. Er zijn veel mensen geweest die het Paasevangelie voor de eerste keer hebben gehoord. Er was een ontspannen sfeer met na de dienst een lunch met door iedereen meegebrachte spullen. 

 


4. Dank voor de Engelse groep die met Pasen is geweest en diverse activiteiten heeft georganiseerd. Wat was het fijn om het Paasevangelie met veel verschillende leeftijdsgroepen te delen. Jezus stierf aan het kruis en door het kruis én Zijn opstanding is er voor iedereen een nieuw begin mogelijk!

5. Bid voor de landelijke kerk van Kosovo. Er zijn verschillende veranderingen in het bestuur en ook is er een nieuwe voorzitter. Bid voor wijsheid en toewijding. Bid ook voor Rik zijn werk en betrokkenheid op de landelijke kerk.

6. Deze zomer hopen we terug te verhuizen naar Nederland. De komende maanden zullen in het teken staan van overdracht, inpakken en afscheid nemen. Dit zal praktisch veel van ons vragen, maar ook emotioneel veel met ons doen. We hebben in de afgelopen jaren ons hart hier verloren, waardoor het afscheid ons ook moeilijk valt. Tegelijk zien we er naar uit om in Nederland ons leven weer op te pakken. Al vragen we ook hiervoor jullie gebed. Het zal niet makkelijk zijn om na ruim zes jaar definitief terug te keren. Bid voor de komende periode van transitie. Ook oriënteren we ons op mogelijk werk. Bid hiervoor. We zijn dankbaar dat we een tijdelijk huis en werk hebben gevonden!

7. Dank voor de 'Prayerdays' die we in april hebben gehad met het ECM team uit Bulgarije, Kosovo en Albanië. Dank voor gezegende en bemoedigende gebedsdagen. Ook voor de kinderen. Er was ook een moment van afscheid en gebed voor ons, dit was bemoedigend en tegelijkertijd ook moeilijk om na zoveel mooie momenten met dit team afscheid te moeten nemen.

8. Bid voor de muziekgroep van onze kerk. Er zijn plannen voor de ontwikkeling van een christelijke liedbundel. Bid voor wijsheid en mogelijkheden. In april is er een training gehouden worden voor worshipteams. Dank voor de nieuwe (kinder)liederen die er gemaakt zijn.

 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor uw steun door middel van het gebed!