Thuisfrontcommissie

Rik en Machteld verblijven alweer bijna 6 jaar in Kosovo, wat is dat snel gegaan! Het is bijzonder om betrokken te mogen zijn op hun dagelijks leven in Kosovo en we zijn dankbaar met hen voor alle goede momenten, bijzondere ontmoetingen en warme contacten die ze daar inmiddels hebben. Mooi om te merken en te horen dat na de verlofperiode in Nederland vorig voorjaar, er in Kosovo reikhalzend naar hun terugkomst werd uitgekeken.

De Thuisfrontcommissie is op de achtergrond bezig met verschillende acties die we zullen blijven organiseren, waarvan de oliebollenactie al bijna een traditie aan het worden is. 

Hartelijke groet,

De TFC.

Deelgenotengemeenten:
Rik en Machteld zijn uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente Huizen. Ze worden echter ook gesteund door andere gemeenten, te weten:

 • Hervormde gemeente Bergambacht
 • Protestantse gemeente Bussum, wijkgemeente Sion
 • Hervormde gemeente Sluipwijk
 • Hervormde gemeente Stad a/h Haringvliet
 • Hervormde gemeente Ridderkerk, wijkgemeente Singelkerk
 • Hervormde gemeente 't Venster in Lekkerkerk

Deze gemeenten zijn deelgenoten geworden.
Wat wil dit zeggen?

Met GZB-Deelgenoten wordt een gemeente verbonden aan een zendingswerker die uit een andere gemeente is uitgezonden. Deze verbondenheid bestaat uit wederzijds contact. De zendingswerker stuurt bijvoorbeeld nieuwsbrieven en bezoekt de gemeente tijdens zijn/haar verlof. Een belangrijk aspect van de betrokkenheid is dat de deelgenotengemeente de GZB financieel steunt bij de uitzending van de zendingswerker.

Wij zijn deze 6 gemeenten erg dankbaar voor hun steun en betrokkenheid op het werk van Rik en Machteld in Kosovo.

Thuis Front Commissie
Vanuit de hervormde gemeente Huizen is er een Thuis Front Commissie (TFC) samengesteld die Rik en Machteld op veel gebieden ondersteunt.

De volgende 7 personen maken deel uit van de TFC:

 • Gerhard Rebel (Voorzitter)                                                   
 • Stella Schaap (Secretaris)
 • Lianne Rebel (PR, communicatie)
 • Ben Smit (Penningmeester)
 • Astrid Wiesenekker (Werkgroep voor de zending)
 • Gerdien Veerman
 • Gert keijer (Fondswerving)

  Wilt u/wil jij contact met iemand van de TFC mail dan naar