Over ons

Wij zijn Rik en Machteld Lubbers. Wij zijn begin april 2013 naar Kosovo verhuisd met onze twee dochters Wieke en Giske. In Peja is onze zoon Jitse geboren in 2014 en in november 2018 onze zoon Tiebe.

 

Rik: “Zending is voor mij iets wat rond mijn 23e levensjaar (opnieuw) is gaan leven. Door onder andere de ‘dabar-weken’ op de camping kwam de vraag sterk op mij af: ‘Wat is Gods wil in mijn leven?’ Zending was voor mij toen nog ‘een-ver-van-mijn-bed-show’. Ik werkte in de autobranche en heb uiteindelijk de sprong genomen om, naast mijn werk, parttime theologie te gaan studeren. Eerst aan de Christelijke Hogeschool Ede in samenwerking met de Evangelisch Theologische Faculteit (Leuven) en later fulltime aan de Vrije Universiteit. Tijdens de eerste jaren van de studie Theologie kwam het verlangen meer en meer om God te dienen in dienst van wereldwijde zending. Tijdens de jaren van studie mocht ik steeds weer Gods bevestiging ervaren dat Hij het is die ons geroepen heeft en op Zijn spoor heeft gezet.

 

” Machteld: “Ik kom uit het onderwijs en vond het bijzonder om door mijn houding naar de kinderen toe Gods liefde uit te stralen. Tijdens onze verkeringstijd kwam ‘zending’ al regelmatig naar voren en toen we getrouwd waren kwam steeds meer het verlangen om hier ook echt wat mee te gaan doen. De ervaring vanuit het onderwijs neem ik zeker mee: door ‘gewoon jezelf te zijn in woorden en daden’ kun je al zoveel laten zien van Gods liefde. Bij Hem is iedereen welkom, wat je ook allemaal meeneemt aan bagage. In Kosovo zijn er veel mensen met veel gemis en verdriet doordat er dierbaren zijn omgekomen door de oorlog. Ook lijkt de toekomst uitzichtloos zonder werk. Juist daar wil ik een licht zijn in de duisternis en ook praktisch iets betekenen voor de kerk vanuit de ervaring in de klas, maar ook zeker vanuit de ervaring in onze kerkelijke gemeente in Nederland en onze eigen buurt waar we wonen.”

 

Ons verlangen is dan ook om – juist in de moeilijke Kosovaarse context – iets te laten zien van Gods oneindige liefde voor de wereld. Te laten zien dat gevouwen handen sterker zijn dan gebalde vuisten. We weten dat velen ons werk dragen door gevouwen handen. Dat is bemoedigend!