Informatiebrochure

Hier kunt de Initiates file downloadinformatiebrochure downloaden, waarin u meer kunt lezen over het werk van Rik en Machteld Lubbers in Peja, Kosovo. U kunt financieel supporter worden door het reactieformulier in te vullen en deze op te sturen naar de penningmeester TFC Lubbers, Van Hogendorplaan 45 1272 GE Huizen.
U kunt dit formulier ook in de doos achter in de kerk deponeren. Deze vindt u op de leestafels in de Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Meentkerk. 
Daar liggen ook de gedrukte exemplaren van deze informatiebrochure.

Als u dit formulier heeft ingevuld, dient u vervolgens zelf uw bank opdracht te geven tot √©√©nmalige of periodieke overmaking.